Energielabel vermeld nu 'Standaard voor isolatie'

Energielabel vermeld nu 'Standaard voor isolatie'

Vanaf 1 augustus staan op alle energielabels vermeld of de isolatie van een woning voldoet aan de ‘Standaard voor isolatie’. Met deze goedkeuring is het huis goed genoeg geïsoleerd om van het aardgas af te gaan. In veel gevallen kan de woning daarmee aangesloten worden op een warmtepomp of een warmtenet.

De standaard voor woningisolatie is in maart dit jaar al gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het doel met deze nieuwe regeling is om woningeigenaren niet alleen aan te sturen op het verlagen van de energierekening, ook krijgen ze handvatten om de isolatie te verbeteren en te werken naar een aardgasvrije woning. Potentiële kopers hebben bij de aankoop van een huis snel een overzicht van de nodige verbeteringen om de woning aardgasvrij te verwarmen, wat uiteindelijk een totaaloverzicht oplevert van de te verwachten verduurzamingskosten.

De Standaard

Wanneer de woning voldoet aan de standaard, verliest de woning zo min mogelijk warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Door deze isolatie, kierdichting en ventilatie is de woning klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening. In veel gevallen is dan ook geen aanpassingen nodig aan de verwarming.

De standaard houdt rekening met de bouwkundige kenmerken van de woning. Woningen van voor 1945 hebben bijvoorbeeld vaak geen spouwmuur: een muur die uit twee evenwijdige delen bestaat. De standaard is voor deze woningen daarom minder strikt dan voor woningen van na 1945. Voor huizen van voor dit jaar maakt het isoleren naar de standaard de woning geschikt voor een duurzame warmtebron met een lagere aanbodtemperatuur van vijftig graden. Woningen van na 1945 kunnen worden aangesloten op een duurzame warmtebron van minimaal zeventig graden.

1,5 miljoen woningen voor 2030

Zowel de bouwstandaard als de aanduiding daarvan op het energielabel vloeien voort uit het Klimaatakkoord. Hierin is afgesproken om 1,5 miljoen woningen voor 2030 te verduurzamen. Het Rijk wil de consumenten daarbij zoveel mogelijk op weg helpen.

Hiervoor is nu de ISDE regeling, de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing. Om deze subsidie te krijgen, moeten woningeigenaren minimaal twee verduurzamingsmaatregelen nemen. Daarnaast kan men BTW terugvragen op nieuwe zonnepanelen, en bestaan er lokale subsidieregelingen.

De Standaard voor woningisolatie staat vanaf 1 augustus op alle nieuwe energielabels. Vanaf 1 september kunnen huiseigenaren hun labels die tussen 1 januari en 1 augustus zijn geregistreerd, inclusief vermelding downloaden van MijnOverheid.

Bron: Rijksoverheid

Terug naar het nieuwsoverzicht