Subsidie DuMaVa

Subsidie DuMaVa

Subsidie DuMaVa

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed!

Om het klimaatdoel van 2030 te halen is het belangrijk dat ook de maatschappelijke organisaties gaan verduurzamen. Ook vanwege hun voorbeeldfunctie.

De DuMaVa subsidie probeert hier aan bij te dragen door een subsidie beschikbaar te stellen voor het vastgoed van maatschappelijke instellingen binnen Nederland.

Subsidie DuMaVa

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed!

Om het klimaatdoel van 2030 te halen is het belangrijk dat ook de maatschappelijke organisaties gaan verduurzamen. Ook vanwege hun voorbeeldfunctie.

De DuMaVa subsidie probeert hier aan bij te dragen door een subsidie beschikbaar te stellen voor het vastgoed van maatschappelijke instellingen binnen Nederland.

Kijk goed naar de voorwaarden en contact ons voor het isoleren.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

  • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
  • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
  • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
  • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
  • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
  • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
  • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject?

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag.

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten.

Terug naar het nieuwsoverzicht