Onder welk BTW tarief valt mijn opdracht?

Hiervoor gelden de volgende BTW tarieven.

Particulier: Een combinatie van 9% op arbeid en 21% op de materialen.

Bedrijfsmatig: 21% over de gehele som (arbeid + materialen).