Isolatie subsidie

Isolatie subsidie - Ratering Isolaties

Waardevermeederingsregeling 2017

Vanaf 03 april 2017 is er een subsidieregeling voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied.

Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied in Groningen? Dan ontvangt u subsidie wanneer u uw woning energiezuiniger maakt. Dit ter compensatie voor de overlast van de aardbevingen.

Per adres kan het subsidiebedrag oplopen tot maximaal € 4.000,-!

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent woningeigenaar van een woning waar aardbevingsschade is ontstaan.
 • U bent in het bezit van een schaderapport van het CVW.
 • In dit rapport staat een minimale aardbevingsschade van € 1.000,-.
 • De schade is vanaf 01 januari 2016 erkend.

Het aanvragen van de subsidie

Vanaf 03 april 2017 vanaf 09:00 uur kunt u uw aanvraag indienen via de website van het SNN.

Meer informatie

Voor de uitgebreide voorwaarden kunt u kijken op de website van het SNN.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Vanaf 15 september 2016 is er een nieuwe subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren.

Bent u particulier woningeigenaar? Dan ontvangt u subsidie wanneer u 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert.

Afhankelijk van uw woningtype zitten aan deze energiebesparende maatregelen verschillende minimale eisen.

U kunt kiezen uit:

 • Spouwmuurisolatie
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie of bodemisolatie (geldt als 1 maatregel)
 • Hoogrendementsglas

Bent u lid van een vereniging van woningeigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Stem uw aanvraag af met de vereniging. Wanneer de vereniging al subsidie heeft ontvangen voor een woning kan de particuliere woningeigenaar niet voor deze woning ook subsidie ontvangen en andersom.

Energiebesparende maatregel

Minimale
kwaliteit

Minimale oppervlakte in m2*

Subsidie
in € per m2

Rd in m2K/W
U in W/m2K
Tussen
woning
Hoekwoning/
Twee onder een kap
Vrijstaande woningEtagewoning
SpouwmuurisolatieRd ≥ 1,1
15
33
50
13
€5
Gevelisolatie (binnen en buiten)Rd≥ 3,5
18
40
55
13
€30
DakisolatieRd≥ 3,5
31
38
57
15
€20
VloerisolatieRd≥ 3,5
27
32
44
20
€5
BodemisolatieRd≥ 3,5
27
32
44
20
€4
HR++ GlasU≤ 1,2
10
12
15
8
€35
Triple GlasU ≤ 0,8
10
12
15
8
€45

* Voorziet u de hele woning van een energiebesparende maatregel? Dan is de minimale oppervlakte niet van toepassing.

Voorwaarden

 • Algemene voorwaarden
 • U neemt minimaal 2 energiebesparende maatregelen,
 • Kiest u voor dak- en/of vloerisolatie? U moet de maatregel nemen in de thermische (buiten) schil van de woning of gebouw.

Voorbeeldberekening 1.

De familie Jansen heeft een tussenwoning met een kelder onder de gehele woning. De keuze valt op 2 energiebesparende maatregelen: dakisolatie en vloerisolatie. De woning heeft een dak van 60 m2 en een vloeroppervlakte in de kruipruimte van 40 m2. Na advies besluit de familie Jansen om 40 m2 van het dak en 30 m2 van de kruipruimte te isoleren. Deze oppervlakte voldoen aan de minimale oppervlakte eis.

 • Het te verwachte subsidiebedrag dakisolatie: 40m2 x €20 = €800
 • Het te verwachte subsidiebedrag vloerisolatie: 30m2 x €5 = €150

Voorbeeldberekening 2.

De familie Broeks heeft een vrijstaande woning uit 1930. De keuze valt op 2 energiebesparende maatregelen: buitengevelisolatie en triple glas. De buitengevel is 160m2 en het oppervlakte glas is 60m2. Na advies besluit de familie Broeks om beide maatregelen in de gehele woning toe te passen. De minimale oppervlakte eis is dus niet van toepassing.

 • Het te verwachte subsidiebedrag dakisolatie: 160m2 x €30 = €4800
 • Het te verwachte subsidiebedrag triple glas: 60m2 x €45 = €2700

Het aanvragen van de subsidie

Vanaf 15 september 2016 vanaf 09:00 uur kunt u uw aanvraag indienen via de website van het RvO.

Voor meer informatie kijkt u ook op de website van het RvO.

Algemene subsidieinformatie

De afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid, provincies en gemeenten diverse subsidieregelingen geweest om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Momenteel geldt er landelijk een verlaagd BTW tarief op het na-isoleren van woningen ouder dan 2 jaar. Daadwerkelijke subsidie op energiebesparende maatregelen is slechts beschikbaar in bepaalde regio’s van het land. Om er achter te komen of u in aanmerking komt voor subsidie kunt u de subsidiecheck doen op www.energiesubsidiewijzer.nl.

Heeft u naar aanleiding van deze check nog vragen over eventuele subsidie(s)? Neem dan gerust contact met ons op.