Isolatie subsidie

Isolatie subsidie - Ratering Isolaties

Wat is er veranderd in 2023 wat betreft subsidie voor woning isolatie?

Ook in 2023 kunt u weer subsidie aanvragen voor uw woningisolatie. Vanaf nu kunt u zelfs subsidie aanvragen voor maar één maatregel. Wanneer u twee verduurzamingsmaatergelen treft aan uw woning, verdubbelt deze subsidie.

Bekijk hier de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen voor 2023

Spouwmuurisolatie

Voorwaarden spouwmuurisolatie

 • Bij spouwmuren bestaat er een paar centimeter ruimte tussen 2 muren. De meeste woningen die na 1920 zijn gebouwd, hebben een spouwmuur.
 • U moet minimaal 10 m2 spouwmuur hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 1,1 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor spouwmuurisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Gevelisolatie

Voorwaarden gevelisolatie

 • U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.
 • U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor gevelisolatie. Als u hiervoor al eerder subsidie hebt gekregen dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Bodem- of vloerisolatie

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen bodemisolatie of vloerisolatie. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Voorwaarden bodemisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie of bodemisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweedekeer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Voorwaarden vloerisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.
 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

Dakisolatie of zolder- of vlieringvloerisolatie

Let op: u moet in uw subsidieaanvraag kiezen tussen dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie. U krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Voorwaarden dakisolatie

 • Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak
 • U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w]
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Voorwaarden zolder- of vlieringvloerisolatie

 • De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.
 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.
 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].
 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.
 • U krijgt maar één keer subsidie voor dakisolatie. Als u bijvoorbeeld al eerder subsidie hebt gekregen voor dakisolatie of zolder- vlieringvloerisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

Glasisolatie

Voorwaarden triple glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple-glas is maximaal 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het Triple glas telt hierin mee. U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor Triple glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wijzen we de laatste aanvraag af. U kunt dan beter voor alle glasmaatregelen die u binnen 24 maanden neemt subsidie aanvragen in één aanvraag. De aanvraag moet u dan wel binnen 24 maanden na installatie van de eerste glasmaatregel indienen.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het Triple glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden HR++ glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.
 • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.
 • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie. Als u bijvoorbeeld eerst subsidie hebt gekregen voor HR++ glas voor de benedenetage en voorgevel van uw woning en later subsidie aanvraagt voor HR++ glas voor de bovenetage en achtergevel, dan wordt de laatste aanvraag afgewezen.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet
 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het HR++ glas, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerend paneel in kozijn

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.
 • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief het paneel, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Voorwaarden isolerende deur

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.
 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.
 • Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere susidiebedrag voor het Triple glas.
 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.
 • Als het geïsoleerde oppervlak, inclusief de deur, meer dan 45 m2 is dan brengen we het subsidiebedrag automatisch terug tot het maximale aantal van 45 m2 waarvoor u subsidie kunt krijgen. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

De afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid, provincies en gemeenten diverse subsidieregelingen geweest om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Hieronder worden enkele (landelijke) (beschikbare) subsidies besproken. Toch kan het zijn dat er in uw regio of gemeente een subsidie beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen, maar hier niet wordt genoemd. Om erachter te komen of er in uw gemeente/regio een subsidie beschikbaar is, kunt u de subsidiecheck doen. Doe hier de subsidiecheck

(update is geplaatst op 25 april 2022 op rvo.nl)

Vanaf volgend jaar is het voor u als eigenaar-bewoner ook mogelijk om een subsidie-aanvraag in te dienen als u na 2 april 2022 één isolatiemaatregel gerealiseerd heeft. In dat geval krijgt u tot 15% van de kosten als subsidie terug.

Combineert u een isolatiemaatregel met een tweede isolatiemaatregel of een investering in een warmtepomp, zonneboiler of warmtenetaansluiting dan krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten als subsidie terug. Het loont nu dus al de moeite om te checken wat u nog kunt doen en of u kiest voor één of meerdere verbeteringen aan uw huis.

Heeft u naar aanleiding van deze check nog vragen over eventuele subsidie(s)? Neem dan gerust contact met ons op.

Subsidie DuMaVa

Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed!

Om het klimaatdoel van 2030 te halen is het belangrijk dat ook de maatschappelijke organisaties gaan verduurzamen. Ook vanwege hun voorbeeldfunctie.

De DuMaVa subsidie probeert hier aan bij te dragen door een subsidie beschikbaar te stellen voor het vastgoed van maatschappelijke instellingen binnen Nederland.

Kijk goed naar de voorwaarden en contact ons voor het isoleren.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Voor wie?

U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Kiest u voor het uitvoeren van 1, 2 of 3 verduurzamingsmaatregelen, óf voor een integraal verduurzamingsproject?

Vraagt u voor minder dan € 25.000 subsidie aan en zijn uw projectkosten dus lager dan € 83.333? Dan ontvangt u bij vaststelling van de subsidie meteen 100% van het subsidiebedrag.

Vraagt u voor € 25.000 of méér subsidie aan en zijn uw projectkosten dus € 83.333 of meer? Dan ontvangt u bij verlening van de subsidie eerst een voorschot van 70%. Na het uitvoeren van de maatregelen moet u vaststelling aanvragen. U ontvangt daarna de overige 30% van de subsidiekosten.

ISDE Subsidie voor woningeigenaren

DE NIEUWE ISOLATIE SUBSIDIE BEDRAGEN 2022
Subsidiebedrag per m2
Gevelisolatie
€ 38
Spouwmuurisolatie
€ 8
Dakisolatie
€ 30
Zolder/vlieringvloer
€ 8
Vloerisolatie
€ 11
Bodemisolatie
€ 6

NIEUWS ISOLATIE SUBSIDIE 2022

Minister Ollongren presenteert nationaal isolatie programma

SAMENVATTING(TLDR):

De ISDE en SEEH wordt voortgezet en gaat van 20% naar 30% per 1 januari 2022. Daarnaast maakt de Energiebespaarhypotheek het sinds 2021 juli ook voor mensen zonder leenruimte mogelijk om de verduurzamingsmaatregelen te financieren.

Vanaf 2023 is structureel 104 miljoen euro beschikbaar voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanuit het nationaal isolatie programma wordt in totaal 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector. Daarnaast is bij de Algemene Politieke Beschouwingen de Verhuurderheffing met 500 miljoen euro per jaar verlaagd.

Er wordt met gemeenten bekeken hoe kwetsbare huishoudens, met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of een hoge energierekening, aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen van verschillende energiebesparende maatregelen zoals ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, energiecoaches, aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven of bijvoorbeeld bundeling van subsidieaanvragen.

------------------------------------------------

Nieuwsbericht | 12-11-2021 | 17:50

Vandaag heeft minister Ollongren het nationaal isolatie programma gepresenteerd. Voor dit programma werd op Prinsjesdag 514 miljoen euro gereserveerd. Het nationaal isolatie programma biedt mogelijkheden voor zowel eigenaren van koopwoningen als huurhuizen om de woning beter te isoleren.

Zo worden de succesvolle regelingen ISDE (voor woningeigenaren) en SEEH (voor Vereniging van Eigenaars) voortgezet en gaat het subsidiepercentage omhoog. Via gemeenten wordt ingezet op het isoleren van de slechtst geïsoleerde woningen en het helpen van lagere inkomens bij het isoleren van de woning. Met dit programma wordt invulling gegeven aan een eerder geuite wens van de Tweede Kamer.

Minister Ollongren: “Met dit programma kunnen we veel mensen verleiden om hun woning beter te isoleren. Een goed geïsoleerd huis gebruikt minder energie, stoot minder CO2 uit en zorgt voor een lagere energierekening. Met de hoge gasprijzen is het verstandig om je huis te isoleren. Daar willen we iedereen mee ondersteunen.”

Subsidie voor woningeigenaren

Via de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor eigenaar-bewoners en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor VvE’s kunnen eigenaar-bewoners subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen. Om meer eigenaar-bewoners en VvE’s te stimuleren om isolatiemaatregelen te nemen, is het plan om de subsidiebedragen te verhogen van 20% naar 30%. Deze wijziging kan naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan. Daarnaast maakt de Energiebespaarhypotheek, ontwikkeld door het Nationaal Warmtefonds, het sinds juli 2021 ook voor mensen zonder leenruimte mogelijk om verduurzamingsmaatregelen verantwoord te financieren binnen de gemeentelijke wijk aanpakken en bij de aanpak van gemengd bezit (koop en huur) van een woningcorporatie.

Middelen voor verhuurders

Ook in de huursector is verdergaande isolatie noodzakelijk. Het nationaal isolatie programma gaat hierbij aansluiten bij de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V). Vanaf 2023 is structureel 104 miljoen euro beschikbaar voor de RVV-V. Vanuit het nationaal isolatie programma wordt in totaal 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de huursector.

Daarnaast is bij de Algemene Politieke Beschouwingen de Verhuurderheffing met 500 miljoen euro per jaar verlaagd. Over de inzet van de extra middelen uit de Verhuurderheffing worden met Aedes afspraken gemaakt, ook in relatie tot verduurzaming. Het voornemen is deze afspraken ook specifiek te richten op het verduurzamen van slecht geïsoleerde sociale huurwoningen.

Extra aandacht voor huishoudens met lagere inkomens

Recent stelde minister Ollongren, bovenop de middelen voor het nationaal isolatie programma, 150 miljoen euro beschikbaar aan gemeenten om energiearmoede bij kwetsbare huishoudens tegen te gaan. Er wordt met gemeenten bekeken hoe kwetsbare huishoudens, met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning of een hoge energierekening, aanvullend ondersteund kunnen worden bij het nemen van verschillende energiebesparende maatregelen aansluitend bij reeds bestaande en lopende initiatieven. Daarbij valt te denken aan ondersteuning via gemeentelijke energieloketten, energiecoaches, aansluiting bij lokale bewonersinitiatieven of bijvoorbeeld bundeling van subsidieaanvragen. Met de middelen uit het nationaal isolatie programma hebben gemeenten de mogelijkheid om deze doelgroep nog meer te ondersteunen, zodat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk uitgefaseerd worden.

Communicatie

Het nationaal isolatie programma wordt richting bewoners ondersteund met landelijke publiekscommunicatie. Daarnaast worden gemeenten en energieloketten vanuit de rijksoverheid ondersteund bij hun lokale communicatie-inzet. Het accent bij het programma zal gericht worden op het uitfaseren van slecht geïsoleerde woningen en slimme inzet van de hybride warmtepomp in situaties waar dit praktische voordelen kent.

Hybride warmtepomp

Naast het nationaal isolatie programma maakte het kabinet ook op Prinsjesdag bekend dat er 288 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor het stimuleren van de hybride warmtepomp. Ook hiervoor wordt het subsidiepercentage via de ISDE opgehoogd van 20% naar 30%. Doordat de hybride warmtepomp zijn warmte voor een groot deel aan de buitenlucht onttrekt, wordt hiermee veel minder CO2 uitgestoten dan met een enkel gasgestookte cv-ketel.

Documenten

Kamerbrief over hoofdlijnen nationaal isolatie programma

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het nationaal isolatie programma om zo woningen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2021

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 2021

Per 1 Januari 2021 kunnen particuliere woningeigenaren weer gebruik maken van een subsidieregeling. U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor 5 typen isolatiemaatregelen.

Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE. Zo moet de eigenaar de koopwoning als hoofdverblijf hebben en als een woningeigenaar in aanmerking wil komen voor een isolatiemaatregel, dan moet hij daarnaast nog voor minimaal 1 andere maatregel subsidie aanvragen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Voorwaarden voor particulieren

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan, anders vervalt de ISDE subsidie.​

Let op: de voorwaarden voor het aanvragen van ISDE voor particulieren wijkt sterk af ten opzichte van de voorwaarden voor zakelijke gebruikers!​

​De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) vervalt per 31 december 2020 voor woningeigenaren.

Belangrijkste verschillen met de SEEH:

 • Geen onderscheid meer in woningtype, het minimaal aantal m2 te isoleren oppervlakte is verlaagd per maatregel.
 • Maximale subsidie is afgetopt op basis van aantal m2 te isoleren oppervlakte per type maatregel.
 • Geen aanvullende energiebesparende maatregelen meer en geen zeer energiezuinig pakket.
 • Combineren van 1 type isolatiemaatregel met 1 warmteoptie is mogelijk.

Bron: RVO.nl

Subsidiebedragen ISDE

Subsidiebedragen en isolatiewaardes

Subsidiebedrag per m2 2021/2022

Minimaal vereiste m2

Maximaal m2

Minimale Rd-waarde [m2 K/W]

Gevelisolatie

€ 25/ € 38

10

170

3,5

Spouwmuurisolatie

€ 5 / € 8

10

170

1,1

Dakisolatie

€ 20 / € 30

20

200

3,5

Zolder/vlieringvloer

€ 5 / € 8

20

130

3,5

Vloerisolatie

€ 7 / € 11

20

130

3,5

Bodemisolatie

Evt. in combinatie met vloerisolatie

€ 4 / € 6

20

130

3,5

Het aanvragen van de subsidie

U kunt uw aanvraag indienen via de website van het RvO.

Voor meer informatie kijkt u ook op de website van het RvO.

Actuele stand van zaken budget

Het beschikbare subsidiebudget voor investeringen in warmtepompen, zonneboilers, isolatie en warmtenetten door zakelijke gebruikers en/of particulieren bedraagt in 2021 € 124 miljoen. Van januari tot en met september 2021 zijn er 27.545 aanvragen ingediend voor 51.337 apparaten en/of maatregelen.

De deels geschatte claim van deze aanvragen bedraagt € 61,7 miljoen. De geschatte budgetclaim 2021 is inclusief particuliere aanvragen.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/budget