Isolatie subsidie

Isolatie subsidie - Ratering Isolaties

De afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid, provincies en gemeenten diverse subsidieregelingen geweest om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Hieronder worden enkele (landelijke) (beschikbare) subsidies besproken. Toch kan het zijn dat er in uw regio of gemeente een subsidie beschikbaar is voor energiebesparende maatregelen, maar hier niet wordt genoemd. Om erachter te komen of er in uw gemeente/regio een subsidie beschikbaar is, kunt u de subsidiecheck doen. Doe hier de subsidiecheck

Heeft u naar aanleiding van deze check nog vragen over eventuele subsidie(s)? Neem dan gerust contact met ons op.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 2020

Per 1 Januari 2021 kunnen particuliere woningeigenaren weer gebruik maken van een subsidieregeling. U kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) subsidie ontvangen voor 5 typen isolatiemaatregelen.

Er gelden verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE. Zo moet de eigenaar de koopwoning als hoofdverblijf hebben en als een woningeigenaar in aanmerking wil komen voor een isolatiemaatregel, dan moet hij daarnaast nog voor minimaal 1 andere maatregel subsidie aanvragen. Dat kan een andere isolatiemaatregel zijn, een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.

Voorwaarden voor particulieren

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan, anders vervalt de ISDE subsidie.​

Let op: de voorwaarden voor het aanvragen van ISDE voor particulieren wijkt sterk af ten opzichte van de voorwaarden voor zakelijke gebruikers!​

​De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) vervalt per 31 december 2020 voor woningeigenaren.

Belangrijkste verschillen met de SEEH:

 • Geen onderscheid meer in woningtype, het minimaal aantal m2 te isoleren oppervlakte is verlaagd per maatregel.
 • Maximale subsidie is afgetopt op basis van aantal m2 te isoleren oppervlakte per type maatregel.
 • Geen aanvullende energiebesparende maatregelen meer en geen zeer energiezuinig pakket.
 • Combineren van 1 type isolatiemaatregel met 1 warmteoptie is mogelijk.

Bron: RVO.nl

Subsidiebedragen ISDE

Voorbeeldberekening 1.

De familie Jansen heeft een tussenwoning met een kelder onder de gehele woning. De keuze valt op 2 energiebesparende maatregelen: dakisolatie en vloerisolatie. De woning heeft een dak van 60 m2 en een vloeroppervlakte in de kruipruimte van 40 m2. Na advies besluit de familie Jansen om 40 m2 van het dak en 30 m2 van de kruipruimte te isoleren. Deze oppervlakte voldoen aan de minimale oppervlakte eis.

 • Het te verwachten subsidiebedrag dakisolatie: 40m2 x €20 = €800
 • Het te verwachten subsidiebedrag vloerisolatie: 30m2 x €7 = €210

Voorbeeldberekening 2.

De familie Broeks heeft een vrijstaande woning uit 1930. De keuze valt op 2 energiebesparende maatregelen: spouwmuurisolatie en Triple glas. De spouwmuren zijn in totaal 160m2 en het oppervlakte glas is 60m2. Na advies besluit de familie Broeks om beide maatregelen in de gehele woning toe te passen. De minimale oppervlakte eis is dus niet van toepassing.

 • Het te verwachten subsidiebedrag spouwmuurisolatie: 160m2 x €5 = €800
 • Het te verwachten subsidiebedrag Triple glas: 45m2 x €100 = €4.500

Het aanvragen van de subsidie

U kunt uw aanvraag indienen via de website van het RvO.

Voor meer informatie kijkt u ook op de website van het RvO.

Waardevermeederingsregeling 2017

Vanaf 03 april 2017 is er een subsidieregeling voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied. Bent u woningeigenaar in het aardbevingsgebied in Groningen? Dan ontvangt u subsidie wanneer u uw woning energiezuiniger maakt. Dit ter compensatie voor de overlast van de aardbevingen.

Per adres kan het subsidiebedrag oplopen tot maximaal € 4.000,-!

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan de volgende eisen:

 • U bent woningeigenaar van een woning waar aardbevingsschade is ontstaan.
 • U bent in het bezit van een schaderapport van het CVW.
 • In dit rapport staat een minimale aardbevingsschade van € 1.000,-.
 • De schade is vanaf 01 januari 2016 erkend.

Het aanvragen van de subsidie

Vanaf 03 april 2017 vanaf 09:00 uur kunt u uw aanvraag indienen via de website van het SNN.

Meer informatie

Voor de uitgebreide voorwaarden kunt u kijken op de website van het SNN.