Luchtdichtheidsonderzoek

Luchtdichtheidsonderzoek

Naast een thermografisch en endoscopisch onderzoek biedt Ratering Isolaties ook de mogelijkheid om een Luchtdichtheidsonderzoek uit te laten voeren.

Naast een thermografisch en endoscopisch onderzoek biedt Ratering Isolaties ook de mogelijkheid om een Luchtdichtheidsonderzoek uit te laten voeren.
Gezamenlijk zijn een thermografisch- en luchtdichtheidsonderzoek belangrijke kwaliteitscontrolemaatregelen bij woningbouw of renovaties.

Tot wel 50% van het totale energieverbruik van een gebouw is terug te voeren op warmte-koude verlies dat wordt veroorzaakt door luchtlekken. De warmteverliezen via bijvoorbeeld schoorstenen, zolders, muurventilatiegaten, slecht op de muur aansluitende ramen en deuren worden in beeld gebracht met een infraroodcamera.

Detectie en in beeld brengen van luchtinfiltratie en -exfiltratie

Ventilatie is van essentieel belang voor de gezondheid en veiligheid van bewoners, maar in de meeste gebouwen is de luchtuitwisseling groter dan noodzakelijk. Dit is vaak te wijten aan een gebrekkig ontwerp en/of slechte constructie waardoor lucht vanuit het gebouw naar buiten, of omgekeerd van buiten naar binnen, kan lekken. De lekkage is vaak complex en is zonder thermische beelden moeilijk te visualiseren.

Nieuwbouw isolatie

Met behulp van een infraroodcamera kan Ratering Isolaties eenvoudig de probleemgebieden vinden en eventueel repareren om het energieverlies direct een halt toe te roepen.
Alle nieuwe gebouwen moeten voldoen aan in de bouwverordeningen opgenomen luchtdichtheidsvereisten. Door de luchtlekkage te verminderen, wordt ook het wooncomfort in het gebouw verbeterd. Het gebouw kan ook efficiënter worden verwarmd of gekoeld om energie en geld te besparen.

Meer weten over de isolatiemogelijkheden?
Neemt u dan contact met ons op of vraag een Gratis advies gesprek aan.

Terug naar het nieuwsoverzicht