Renovatie RWZI Den Bosch

Projectgegevens

Overige Isolatie

PUR-Isolatie

Projectomschrijving

In 's-Hertogenbosch heeft Ratering Isolaties verschillende tanks geïsoleerd. De tanks zijn voorzien van een laag polyurethaanschuim. De tanks worden gebruikt in het rioolwaterzuiveringsproces. Het betreft twee slibgistingtanks en één slibbuffertank. Overige projectafbeeldingen