Impregneren gevels

Impregneren gevels - Ratering Isolaties

Impregneren is het aanbrengen van een beschermende laag op een gevel tegen vocht en andere vervuiling. Vochtige gevels verhogen de kans op schimmelvorming, mosvorming en vorstschade. Het impregneren heeft positieve invloed op de isolatie; doordat er geen water meer in de gevel kan dringen, blijft deze droger en hierdoor stijgt de warmte-isolerende werking. Een vochtige woning is moeilijker warm te stoken en vraagt daardoor meer energie. De gevels worden van onder naar boven gevloeid met impregneervloeistof met behulp van een impregneerpomp.

Een aantal bekende problemen die verholpen kunnen worden door impregneren zijn:

  • Schimmeloverlast aan de binnenzijde, door het doorslaan van de gevel.
  • Witte vlekken door zoutuitslag.
  • Vorstschade, door de poreusheid kan de gevel meer water opnemen en het bevroren water zet maar liefst 10 % uit.
  • Verminderde isolatiewaarde van de gevel.
  • Algen- en mosvorming.

Alvorens het impregneren kunnen de gevels ook gereinigd worden. Dit wordt gedaan indien het nodig wordt geacht.