Agrarische isolatie

Agrarische isolatie - Ratering Isolaties

Naast vloer-, dak- en spouwmuurisolatie, is Ratering Isolaties B.V. ook zeer actief en deskundig in het isoleren van varkensstallen, pluimveestallen, aardappelbewaarplaatsen en biogastanks. Doordat wij gebruik maken van de modernste en zelf ontwikkelde technieken, kunnen wij ieder te isoleren object voorzien van een naadloos gespoten isolatielaag. Het grote voordeel hiervan is, dat het klimaat in uw stal of bewaarplaats beheersbaar wordt en de energiekosten niet de pan uit rijzen. Doordat de brandeisen van een gebouw tegenwoordig zeer streng zijn, hebben wij daar als Ratering Isolatie B.V. op ingspeeld en brengen wij, wanneer nodig, ook PIR (polyisocyanuraat) aan.

Enkele voorbeelden van agrarische isolatie zijn :

Het isoleren van luchtkanalen in varkensstallen: door een laag polyurethaan schuim tegen de binnenzijde van de wanden en het dak te spuiten, worden luchtkanalen luchtdicht en condensvrij.

Het isoleren van gevels van varkensstallen: door een laag polyurethaan schuim tegen de buitenzijde van de binnengevel te spuiten, is de gevel luchtdicht, goed, snel en vakkundig geïsoleerd.

Het isoleren van bewaarplaatsen: door een laag polyurethaan schuim tegen de binnenzijde van de gevels en het dak te spuiten, is de bewaarplaats luchtdicht en goed geïsoleerd. Het klimaat in de bewaarplaats is door goede isolatie eenvoudig te beheersen.

Het na-isoleren van bestaande bewaarplaatsen of pluimveestallen welke reeds geïsoleerd zijn d.m.v. isolatieplaten of een eerder gespoten laag polyurethaan schuim. Het is redelijk eenvoudig om van een bestaande, “matig” geïsoleerde bewaarplaats of pluimveestal een goed geïsoleerde bewaarplaats te maken, die voldoet aan de eisen van tegenwoordig.

Ratering Isolaties beschikt over een ervaren team van adviseurs dat een vrijblijvend advies, toegesneden op uw situatie, kan uitbrengen.