Veehouderij isoleren

Veehouderij isoleren - Ratering Isolaties

Bij veestallen zoals o.a. vleesvarkensstallen is het belangrijk om de temperatuur op een constant niveau te houden. Temperatuurschommelingen kunnen namelijk leiden tot een negatief effect op de technische resultaten. Om de stookkosten bij de varkenshouderij in de hand te houden en om voor een constant en regelbaar klimaat te kunnen zorgen,is een naadloze polyurethaanisolatie dan ook onmisbaar.

Door toepassing van het polyurethaanschuim worden de luchtkanalen luchtdicht en condensvrij gemaakt. Naadloos gespoten polyurethaan schuim kan op vrijwel alle ondergronden worden aangebracht, zoals: golfplaat, damwand, hout, isolatieplaat of metselwerk.

Naadloos gespoten polyurethaanschuim is absoluut niet gevoelig voor ammoniadampen uit de stal en het condenseert niet.