Spouwmuurisolatie verwijderen

Spouwmuurisolatie verwijderen - Ratering Isolaties

In het verleden werden spouwmuren vaak (na-)geïsoleerd middels UF-Schuim of steenwol vlokken. Door weersinvloeden en ongedierte blijkt deze oude isolatie nogal eens wat gebreken te vertonen. Bij inspectie blijkt dat het materiaal vaak grotendeels vergaan of verzakt is. Naar aanleiding van dit soort gebreken ontstaan er vocht/schimmelproblemen en energieverliezen.

Ik denk dat mijn spouwmuur van slecht isolatiemateriaal is voorzien, en nu?
Wanneer u vermoedt dat uw spouwmuren in het verleden zijn (na-)geïsoleerd met bovengenoemde materialen en dit niet meer het gewenste effect biedt, kan Ratering Isolaties een analyse verrichten. Dit gebeurt veelal middels thermografie. Deze manier van analyseren kan echter alleen toegepast worden wanneer er minimaal 10 graden temperatuurverschil is tussen binnen en buiten. Door middel van de infraroodfoto’s kunnen de warmtelekken scherp in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze analyse volgt een advies over het eventueel herstellen of verwijderen van de oude isolatie.

Hoe werkt het herstellen van oude spouwmuurisolatie?
Mocht blijken dat uw oude spouwmuurisolatie nog in een redelijke staat verkeerd, dan is het vaak een optie om deze te herstellen. Het herstellen geschiedt door de spouwmuren bij te vullen met een gelijkwaardig materiaal. Is uw spouwmuur bijvoorbeeld reeds voorzien van minerale wol, dan zal deze worden bijgevuld met nieuwe minerale wol.

Hoe werkt het verwijderen van oude spouwmuurisolatie?
Wanneer blijkt dat de reeds aanwezige spouwmuurisolatie niet hersteld kan worden, dient men deze te verwijderen. Het verwijderen van deze spouwmuurisolatie geschiedt middels speciale afzuigapparatuur. Deze afzuigapparatuur beschikt over HEPA filters die het vrijkomen van fijn stof in de buitenlucht tot een minimum beperken. Na het verwijderen van de oude spouwmuurisolatie kan er nieuwe, hoogwaardige spouwmuurisolatie worden aangebracht.

Om het plaatje compleet te maken, kunnen de gevels worden geïmpregneerd. Impregneren is het aanbrengen van een beschermende laag op de buitengevel en werkt tegen vocht en andere vervuiling. Vochtige gevels verhogen de kans op schimmelvorming, mosvorming en vorstschade. Het impregneren heeft een positieve invloed op de isolatie; doordat er geen water meer in de gevel kan dringen, blijft deze droger en hierdoor stijgt de warmte-isolerende werking. Een vochtige woning is moeilijker warm te stoken en vraagt daardoor meer energie.